مجسمه سنگی طوطی کد 804

مجسمه طوطی دوتایی

8,700,000 ریال
+

نام سنگ: کوارتز دودی

خواص درمانی: این سنگ بافتهای رابط چربی وعضلانی را تقویت می کند.به افراد کم انرژی نیرو می بخشد ونیروی زیادی را منتقل می کند . این سنگ به افراد مردد قدرت کاری میدهد وبرای مسلط شدن به زندگی شجاعت می دهد.باعث حساسیت ابتکار نوآوری ونیز اراده در زندگی میشود ونگرانیها وتزلزل خلق وخو را ازبین می برد

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه

جزئیات:.مجسمه طوطی دوتایی با سنگهای طبیعی کوارتز دودی صورتی سیترین روی پایه آماتیست