مجسمه سنگی فیل کد 805

مجسمه فیل 

11,600,000 ریال
+

نام سنگ: کوارتز صورتی 

خواص درمانی: کوارتز صورتی برای قلب گردش خون بسیار موثر است.این کوارتز همچنین خدمت بزرگی برعلیه تشعشات کامپیوتر ودستگاههای تلویزیون وغیره می کند.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، مهرماه

جزئیات : مجسمه فیل ولاک پشت با سنگ کوارتز صورتی و دلربا ومون استون