دستبند سنگی زئوسیت کد ٢٧١٧

دستبند زئوسیت

4,500,000 ریال
+

نام سنگ: زئوسیت

خواص درمانی: در مردان اندام تناسلی ودر زنان گردنه زهدان را نیرو می بخشد که نتیجه آن عمل باروری است. این سنگ سیستم عصبی را تقویت می کند.زئوسیت کمک میکند پاهایمان را برروی زمین نگهداریم به این معنا که از واقعیت نگریزیم.

جزئیات: دستبند زئوسیت که یک سنگ ترکیبی