نیم ست سنگ کوارتز صورتی وانیکس کد1029

نیم ست کوارتز صورتی وانیکس

7,800,000 ریال

نام سنگ: کوارتز صورتی 

خواص درمانی: کوارتز صورتی برای قلب گردش خون بسیار موثر است.این کوارتز همچنین خدمت بزرگی برعلیه تشعشات کامپیوتر ودستگاههای تلویزیون وغیره می کند.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، مهرماه

جزئیات : نیم ست کوارتز صورتی وانیکس