نیم ست سنگ کوارتز صورتی وانیکس کد1029

نیم ست کوارتز صورتی وانیکس

9,000,000 ریال
+

نام سنگ: کوارتز صورتی 

خواص درمانی: کوارتز صورتی برای قلب گردش خون بسیار موثر است.این کوارتز همچنین خدمت بزرگی برعلیه تشعشات کامپیوتر ودستگاههای تلویزیون وغیره می کند.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، مهرماه

جزئیات : نیم ست کوارتز صورتی وانیکس