سنگ راف آمیتیست کد٨

راف آمیتیست با درختچه سنگ

11,600,000 ریال
+

نام سنگ: آمیتیست

خواص درمانی : این سنگ مخصوص دردهای ناحیه سر ومیگرن وفشار عصبی است.بهترین مداوا برای مشگلات روانی واسترس ها بکار می روند.این سنگ اراده مارا زیاد می کند ومارا در ارتباطات روحی معنوی حمایت می کندبه ما تسلی قدرت وشادی وشجاعت می دهد. آمیتیست خواص بسیار زیادی داره برای آرامش وغلبه بر استرس وکابوس مناسب برای اتاق خواب و محل کار برای جذب ثروت موثر است.

سنگ متولدین ماه: فروردین ماه ، بهمن ماه

جزئیات : راف آمیتیست برزیلی با درختچه کوچک آماتیست روی پایه چوبی