سنگ راف عقیق آبی کد١٠

سنگ راف عقیق آبی

35,900,000 ریال
+

 نام سنگ : عقیق 

خواص درمانی : ارتعاش این سنگ انسداد وموانع درونی را ازبین می برد این سنگ برای چاکرای خاجی بکار می رود . سنگ عقیق تجمع کوارتزهایی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته بیشتر در برزیل آلمان مکزیک وایالات متحده یافت میشود.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، آبانماه

جزئیات: اسلایس عقیق آبی برزیلی بسیار کمیاب روی پایه چوبی دورو رنگ طبیعی ومنحصربفرد