سنگ راف کوارتز کد١٢

راف کوارتز آبکاری

7,400,000 ریال
+

نام سنگ: کوارتز 

خواص درمانی: این سنگ بافتهای رابط چربی وعضلانی را تقویت می کند.به افراد کم انرژی نیرو می بخشد ونیروی زیادی را منتقل می کند . این سنگ به افراد مردد قدرت کاری میدهد وبرای مسلط شدن به زندگی شجاعت می دهد.باعث حساسیت ابتکار نوآوری ونیز اراده در زندگی میشود ونگرانیها وتزلزل خلق وخو را ازبین می برد

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه

جزئیات : راف کوارتز که با تکنولوژی بسیار پیشرفته ای آبکاری شده وابن تکنولوژی سنگها رو بسیار جذاب میکنه این آبکاری نه برور زمان ونه دما و رطوبت تغییر رنگ نمیدهد بیس وزمینه کار سنگ طبیعی میباشد