گردنبندتورمالین کد1234

گردنبند تورمالین

41,500,000 ریال
+

نام سنگ : تورمالین

خواص درمانی : در برابر نیروهای منفی دنیوی وغیره حمایت می کند. به همین دلیل بایستی آن را همیشه با خود داشته باشیم سنگی حامی وقدرتمند است که آن را می شناسیم  برای خنثی کردن وحمایت از محل سکونت اتاق خواب ومحل کار خود ترجیحا می توانید از یک تورمالین به همراه کوارتزها وکریستال سنگها استفاده کنید.

سنگ متولدین ماه: تیرماه ؛ مهرماه ؛ دی ماه

جزئیات: گردنبند تورمالین نامنظم اصل وطبیعی برزیلی