دستبند فیروزه باپروانه نقره کد1418

دستبند فیروزه با پروانه نقره

10,400,000 ریال
+

نام سنگ : فیروزه 

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود . سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید.

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه-آذر ماه- دی ماه

جزئیات: دستبند فیروزه تبتی با پروانه نقره