گردنبند بلند گارنت و لابرادوریت کد 1252

گردنبند بلند گارنت و لابرادوریت

10,100,000 ریال
+

نام سنگ : گارنت

خواص درمانی: تسکین حوزه احساسی وآرامش وهماهنگی با قلب ودرمان مشگلات جسمانی که ریشه در مسائل احساسی  دارد. گارنت در طبیعت در طیفهای نارنجی، قرمز ، زرشکی  وسبز موجود می باشد.

سنگ متولدین ماه : فروردین ماه ، دی ماه ، بهمن ماه

 جز ئیات : گردنبند بلند گارنت و لابرادوریت