ما را دنبال کنید
گوشواره نقره آنتیک کد ١٧١١
گوشواره نقره آنتیک کد ١٧١١

گوشواره نقره آنتیک کد ١٧١١

نام سنگ : نقره

خواص درمانی : نقره خواص بسیار زیادی دارد یکی از مهمترین خاصیت آن این است که ماننده یک آزمایشگاه برای شما عمل میکند. زمانی که غدد درونی بدن فعالیت درستی انجام نمیدهند واکنش با عرق بدن روی نقره منجر به سیاه شدن نقره میگردد.در صورت مواجه از سلامتی خودتان مراقبت کنید. در آمریکا متریال خیلی از دستگاههای ماساژ با فلز نقره است که خودش بدن را پاکسازی میکند.

جزئیات : گوشواره نقره آنتیک عیار100 مدل ملیله کاری 

١٩٠٠٠٠٠ تومان ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats