ما را دنبال کنید
دستبند سنگی اشک آپاچی کد٢٧١٩

دستبند سنگی اشک آپاچی کد٢٧١٩

نام سنگ: اشک آپاچی

خواص درمانی: این سنگ دارای دو ارتعاش است. ارتعاش اول باعث تعادل روده وبافت ماهیچه ای می شود وارتعاش دوم که قلب وکلیه وبافتهای عصبی پوست را احیا می کند.

جزئیات: اشک آپاچی دارای تاریخ بسیار زیبایی است. در روزگاران قدیم قبیله سرخپوستی در دهکده ای در یک خلیج کوچک در صلح وآرامش زندگی میکردند. روزی مورد حمله سفید پوستان قرار گرفت آپاچی ها دلیرانه از خانواده هایشان دفاع کردند ولی درنهایت همه کشته شدند وسربازان زنان وکودکان رها کردند واز اون دهکده رفتند افسانه ای می گوید اشکهای ریخته این سرخپوستان به سنگ تبدیل گشت که به سنگ تبدیل شد واشک آپاچی نام گرفت.

١٥٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats