ما را دنبال کنید
دستبند سنگی چشم ببرکد ٢٧٢٠

دستبند سنگی چشم ببرکد ٢٧٢٠

نام سنگ: چشم ببر

خواص درمانی: این سنگ فعال کننده مراکز حرکتی در بدن از جمله استخوانها ومفاصل می باشد وباعث تقویت آنها می شود.هم سطح متابولیسم بدن اعصاب را آرام میکند.سنگ چشم ببر نماد قدرت ایجاد گرما وآرامش می کند وافکار مارا برای مداوای ذات درونمان تحریک کند.

سنگ متولدین ماه: خردادماه -مردادماه -مهرماه

جزئیات: دستبند کشی لابرادورایت

١٥٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats