ما را دنبال کنید
انگشتر آمیتیست کد2018

انگشتر آمیتیست کد2018

نام سنگ: آمیتیست

خواص درمانی : این سنگ مخصوص دردهای ناحیه سر ومیگرن وفشار عصبی است.بهترین مداوا برای مشگلات روانی واسترس ها بکار می روند.این سنگ اراده مارا زیاد می کند ومارا در ارتباطات روحی معنوی حمایت می کندبه ما تسلی قدرت وشادی وشجاعت می دهد. دوچندان کرده است  آمیتیست خواص بسیار زیادی داره برای آرامش وغلبه بر استرس وکابوس مناسب  برای جذب ثروت موثر است.

سنگ متولدین ماه: فروردین ماه ، بهمن ماه

جزئیات : انگشتر نقره آمیتیست رکاب دستساز

٢,١٠٤,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats