ما را دنبال کنید
نگین آمیتیست کد ٥٠٥

نگین آمیتیست کد ٥٠٥

نام سنگ: آمیتیست

خواص درمانی : این سنگ مخصوص دردهای ناحیه سر ومیگرن وفشار عصبی است.بهترین مداوا برای مشگلات روانی واسترس ها بکار می روند.این سنگ اراده ما را زیاد می کند وما را در ارتباطات روحی معنوی حمایت می کند به ما تسلی قدرت وشادی وشجاعت می دهد. آمیتیست خواص بسیار زیادی دارد برای آرامش وغلبه بر استرس وکابوس مناسب برای  جذب ثروت موثر است.

سنگ متولدین ماه: فروردین ماه ، بهمن ماه

جزئیات :  قیمت آمیتیست بصورت قیراطی محاسبه میگردد وبراساس کیفیت از قیراطی ٤٥ تومان تا ٧٥ تومان متغییر است.

٧٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats