ما را دنبال کنید
توپاز صورتی کد ٥١٠

توپاز صورتی کد ٥١٠

نام سنگ : توپاز

خواص درمانی: توپاز موثر بربیماریهای کبدی وپوستی بسیار موثر است ، کلیه هارو تنظیم وتقویت می کند. این سنگ سردرد های میگرن وعصبی (میگرن) کمک زیادی می کند.سنگ عالی برای هنرمندان جهت فعال کردن خلاقیت و قدرت ابتکار این عزیزان ، برای درمان افسردگی بسیار سودمند است.سنگ نماد عشق وثروت است.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، شهریور ماه ، آذر ماه

جزئیات : قیمت توپاز صورتی براساس کیفیت از قیراطی ٢٥ تومان تا ٩٠ تومان 

٨٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats