ما را دنبال کنید
الکساندریت کد ٥١٣

الکساندریت کد ٥١٣

نام سنگ: الکساندریت

خواص درمانی : باعث کاهش غم وناراحتی وارده می شود.باعث رفع نفرت وکینه ورزی میشود. بسیار از افراد معتقد هستند سنگ شانس و خوشبختی است. باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و ایجاد تعادل روحی می شود. مهر ومحبت را زیاد می کند.

جزئیات : قیمت الکساندریت بصورت قیراطی از ٢٠ تومان تا ٤٥ تومان براساس کیفیت آن بستگی دارد.

٤٥,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats