ما را دنبال کنید
عقیق سه پوسته کد٥١٤

عقیق سه پوسته کد٥١٤

 نام سنگ : عقیق 

خواص درمانی : ارتعاش این سنگ انسداد وموانع درونی را ازبین می برد این سنگ برای چاکرای خاجی بکار می رود. سنگ عقیق تجمع کوارتزهایی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته بیشتر در برزیل آلمان مکزیک وایالات متحده یافت میشود.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، آبانماه

جزئیات: نگینهای عقیق یمنی در سایز واندازه های مختلف مناسب نگین انگشتر وآویزو گوشواره

قیمت نگین ها دانه ای میباشد وبر اساس کیفیت قیمت گذاری میشود.

٣٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats