ما را دنبال کنید
تسبیح سنگی  زئوسیت کد ٢٥٠٤

تسبیح سنگی زئوسیت کد ٢٥٠٤

نام سنگ: زئوسیت

خواص درمانی: در مردان اندام تناسلی ودر زنان گردنه زهدان را نیرو می بخشد که نتیجه آن عمل باروری است. این سنگ سیستم عصبی را تقویت می کند.زئوسیت کمک میکند پاهایمان را برروی زمین نگهداریم به این معنا که از واقعیت نگریزیم. ستگ زئوسیت سنگی ترکیبی رنگ طبیعی سبز تیره ورگه های سرخابی

جزئیات: تسبیح سنگی زئوسیت با سرتسبیح نقره عثمانی

٥٣٠٠٠٠ تومان ٥٥٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats