ما را دنبال کنید
دستبند سنگی اناکیت کد ٢٧١٨
دستبند سنگی اناکیت کد ٢٧١٨

دستبند سنگی اناکیت کد ٢٧١٨

نام سنگ: اوناکیت(اپی دوت)

خواص درمانی: این سنگ برای تعادل بدن وقلب موثر است وهمچنین عمل هضم را آسانتر می کند. باعث تسلی خاطر در مسائل عشقی در زندگیمان می شود وما را از حسادت حقارت وترحم نسبت به خود رها می کند. گاهی اوقات که احساساتمان در برابر وقایع تازه یا موسوم در زندگی قرار میگیرد لازم است همیشه از اوناکیت استفاده کنیم.

جزئیات: دستبند کشی اناکیت 

١٥٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats