ما را دنبال کنید
انگشتر یاقوت سرخ کد2017

انگشتر یاقوت سرخ کد2017

نام سنگ: یاقوت سرخ      

خواص درمانی: یاقوت حامی خوبی در برابر نیروهای منفی محسوب می شود.این سنگ قلب را از عشق به خود وآینده لبریز می کند.به طور معمول در حالت تمرکز موجب پرورش نیروها وانرژی معنوی می شود.

این سنگ قبل از همه چاکراها به چاکرای ریشه وقلب تعلق دارد.پایین آورنده تب وبرای فشار خون پایین بشدت توصیه میشود. 

سنگ متولدین ماه : فروردین ماه ، آبان ماه

جزئیات: انگشتر یاقوت سرخ با رکاب دستساز نقره 

١,٤٣٧,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats