ما را دنبال کنید
راف دکوری سنگ نمک کد ١٣

راف دکوری سنگ نمک کد ١٣

نام سنگ : سنگ نمک

خواص درمانی : سنگ نمک  باعث جذب انرژیهای منفی در منزل میشود وهمچنین با دوش آب نمک میتوانید این انرژی را که از بیرون منزل با خود آورده اید را پاک سازی کنید.

جزئیات : راف سنگ نمک تراش داربا پایه چراغ دار

٢٥٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats