ما را دنبال کنید
مجسمه سنگی فیل  کد 805
مجسمه سنگی فیل  کد 805

مجسمه سنگی فیل کد 805

نام سنگ: کوارتز صورتی 

خواص درمانی: کوارتز صورتی برای قلب گردش خون بسیار موثر است.این کوارتز همچنین خدمت بزرگی برعلیه تشعشات کامپیوتر ودستگاههای تلویزیون وغیره می کند.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، مهرماه

جزئیات : مجسمه فیل ولاک پشت با سنگ کوارتز صورتی و دلربا ومون استون

٢٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats