ما را دنبال کنید
نیم ست زنانه سنگ چشم ببر کد ١٠١٩
نیم ست زنانه سنگ چشم ببر کد ١٠١٩

نیم ست زنانه سنگ چشم ببر کد ١٠١٩

نام سنگ: چشم ببر

خواص درمانی: این سنگ فعال کننده مراکز حرکتی در بدن از جمله استخوانها ومفاصل می باشد وباعث تقویت آنها میشود. همسطح متابولیسم بدن اعصاب را آرام وایجاد گرما وآرامش میکند سنگ چشم ببر نماد قدرت وافکار مارا برای مداوای ذات درونمان تحریک کند.

سنگ متولدین ماه : خرداد ماه ، مردادماه ، مهرماه

جزئیات : نیم ست نقره چشم ببر با سکه تاج نقره 

٩٥٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats