ما را دنبال کنید
نیم ست زنانه سنگ صدف وسودالیت کد ١٠٠٧

نیم ست زنانه سنگ صدف وسودالیت کد ١٠٠٧

نام سنگ : صدف

خواص درمانی: صدف صلح وآرامش را به ارمغان می آورد وبرای غلبه بر مشکلات ودرگیری های احساسی بسیار فعال است. صدف آرامبخش جسم وذهن است وحس همکاری وشراکت را در مالک خود افزایش می دهد.

جزئیات : گردنبند وگوشواره  صدف وسودالیت

٥٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats